Dotace čov pro obce (města a vesnice)

domovní čistírna odpadních vod
Rady

Dotace na domovní čistírny odpadních vod nemusí být pouze pro fyzické osoby v rámci výměny septiku a jímky za domovní čistírnu odpadních vod či nakládání s dešťovou vodou v rámci dotací dešťovka. Existují i speciální dotace primárně určené pro obce, zaměřené na realizaci domovních čistíren odpadních vod pro jejich obyvatele v místech, kde není technicky možné napojení na kanalizační síť. Příkladem mohou být pravidelné dotační výzvy v rámci národního programu Životního prostředí. Ideální pro vesnice, kde z různých důvodů není možné zavést obecní kanalizaci ke všem obyvatelům. V rámci životního prostředí je domovní čistírna odpadních vod mnohem vhodnější řešení nežli zastaralé jímky, které u starších objektů často prosakují do půdy. V tomto článku se dozvíte odpovědi na nejčastější otázky spojené s dotacemi na domovní ČOV pro města a vesnice.

Nejčastější dotazy na dotace čov pro vesnice a města:

Pro koho je dotace z národního programu Životního prostředí určená?

Příjemcem dotace může být:

  • Obce (města a vesnice)
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Obchodní společnosti – vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty;
  • Spolky – dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Jaké byly předchozí dotační výzvy?

Předchozí dotační výzvy se jmenovaly:

  • Výzva č.11/2016
  • Výzva č. 17/2017

Jaká je maximální výše dotace v korunách?

Výše dotace na jednu domovní čistírnu odpadních vod se v minulosti vždy odvíjela od EO:

  • 5 EO maximální dotace 100 tis. Kč
  • 6 – 15 EO maximální dotace činí 170 tis. Kč
  • 16 – 50 EO maximální dotace činí 240 tis. Kč

Jaká je maximální výše dotace v procentech?

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 20% hradí obec ze svého rozpočtu.

Co když má dům jímku a septik?

Příjemce podpory (obec) je povinen zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení původních jímek či septiků.

Musí obec po realizaci sledovat stav domovní čistírny odpadních vod?

Ano. Součásti provozu a podmínky získání dotace je zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených DČOV, který bude v reálném čase hlásit a evidovat případné poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace, a to minimálně po celou dobu udržitelnosti.

Získá obec dotaci na dům s vícero bytovými jednotkami, když některé jednotky budou chtít nadále používat stávající řešení odpadní vody?

Ne. V případě realizace domácí čistírny odpadních vod v rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě.

Musí obec poskytovat informace o čistírnách úředníkům fondu Životního prostředí?

Ano. Příjemce podpory je povinen vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu všech podpořených domovních čistíren odpadních vod , kterou předloží Fondu vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku, a to po celou dobu udržitelnosti.

Komu domovní čistírna odpadních vod umístěná v rodinném domu patří?

Čistírna odpadních vod, přesto že je realizovaná v soukromém objektu vlastněným obyvatelem obce například v jeho rodinném domu je v majetku obce. Majetkem obce musí být po dobu minimálně 10 let. Následně ji může majitel domu od obce odkoupit.

Kdo je zadavatelem realizace domovních čistíren odpadních vod na základě dotace stavební firmě?

Zadavatelem realizace pro firmy je vždy obec, která je příjemcem dotace. Nikoliv například soukromé osoby vlastnící objekt, ve kterém bude domovní čistírna odpadních vod realizována.

Jaká je maximální kapacita domovní čistírny odpadních vod podporovou dotací?

Maximální kapacita jedné domovní čistírny odpadních vod spadající do podmínek dotace je 50 EO (ekvivalentních osob) – osob s trvalým pobytem na dané adrese. Z toho lze usoudit, že dotace může posloužit nejen u rodinných domů, ale i činžovních či panelových.

Jaké konkrétní domovní čistírny odpadních vod lze realizovat v rámci dotační výzvy?

V rámci dotační výzvy lze pořídit například velmi oblíbené domovní čistírny odpadních vod od tradičního českého výrobce ENVI-PUR. Odkazy na podporované produkty:

Řešení dotace s nejmenšími administrativním a časovým zatížením pro obec?

Můžete využít služeb firmy Petr Hrnčíř – PH servis, která má léta zkušeností s dotačními výzvami a řešeními realizace čistíren odpadních vod v souladu s podmínkami dotace. Dokáží realizovat čistírnu odpadních vod na klíč, včetně všech výkopových, instalačních i servisních prací. Dále dokáží pomoci s vytvářením podkladů pro žádost o dotaci. V případě dotazů je kontaktujte skrze kontaktní údaje na jejich stránkách: Kontakty.

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rady
Co nepatří do čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod svým majitelům přináší nemalé finanční úspory, oproti jímce. Jedná se o velmi ekologicky šetrné nakládání s vodou, kterou lze dále využívat například na zahradě na zalévání.  Většina čistíren odpadních vod má jednu z fází čištění biologickou, s čímž jsou spojená jistá omezení. Biologické čištění je založené na správné …

domovní čistírna odpadních vod
Rady
Čistírny odpadních vod – slangové výrazy

Často se nás ptáte, co znamenají různé pojmy z oblasti čistíren odpadních vod, které nepůsobí zrovna jako oficiální odborné výrazy. V tomto článku vám některé představíme, včetně jejich významu. Obecně je dobře, že se o čistírnách odpadních vod stále více mluví a čistírny odpadních vod získávají na oblibě, protože do budoucna …

Čistírny odpadních vod
Je domovní čistírna odpadních vod náročná na obsluhu a údržbu?

Jsou čističky, které jsou na obsluhu náročnější a jiné zase méně, vše záleží podle výrobce a typu, proto je vhodné vše pro konsultovat s technikem na čistírny odpadních vod. Obsluha čistírny odpadních vod Pravidelně se u čističek dohlíží na správný chod (technik by měl čističku při instalaci nastavit a vše vysvětlit) …