Rady

V obcích kde není kanalizace a v chatových oblastech je nakládání s odpadní vodou… problém. Zákon uděluje povinnost dokládat, co se bude dít s vodou po opuštění vašeho domu. Ale je hned několik možností, co s odpadní vodou dělat. K domovní čističce odpadních vod musíte vždy dokládat projektovou dokumentaci. Kontaktujte nás a my Vám poradíme s projektovou dokumentací na čistírnu odpadních vod, tak aby splňovala vše podle platných norem a zákonů. Čističku odpadní vody vám také na instalujeme, uvedeme do provozu a zajistíme zákonem požadované pravidelné revize na čističky odpadních vod, nebo-li OZO.

Kam s vyčištěnou vodou?

Podle vodního zákona existují 2 základní způsoby likvidace přečištěných vod z ČOV:

* Vypouštění do povrchových vod, to je jakákoliv vodoteč (např. potok), případně k tomuto účelu schválená kanalizace. Podklad pro vypouštění do povrchových vod je nutné mít kladné stanovisko správce povodí.

* Vypouštění do podzemních vod, nebo akumulační nádrže a následný rozstřik přečištěné vody po vašem pozemku (v zimě nutné vyvážet), nebo do vsaku, se kterým vám rádi pomůžeme.

Pokud budete vodu z čistírny odpadních vod vsakovat do terénu, tedy do podzemních vod, budete potřebovat vyjádření hydrogeologa. Ten zhodnotí, jestli je vsakování přečištěné vody vzhledem k terénu vhodné a jestli nezničí kvalitu podzemní vody. Posudek bude sloužit jako podklad pro projektovou dokumentaci.

Jaká vyjádření potřebujete, než zavítáte na stavební úřad?

Správce kanalizace či správce vodního toku

Záleží ale na tom, jestli budete vodu z čističky odpadních vod pro domácnost vypouštět do kanalizace a nebo do vodního toku. Správce bude zajímat technické řešení na napojení čističky do vodního toku.

Správce povodí

Pokud zřizujete čističku odpadních vod na ohlášku, bude potřeba vyjádření správce povodí, ten posoudí zda čistírna odpadních vod neohrožuje celé povodí.

Odbor životního prostředí

Budete potřebovat vyjádření všech složek odboru životního prostředí.

Další stanoviska

Pokud by byla realizace v CHKO, budete potřebovat stanovisko správce dané CHKO. Když jste blíž než 50 metrů od lesa, budete si muset vyžádat vyjádření ochrany lesa.

Na stavebním úřadě

Na stavebním úřadě musíte podat žádost o územní souhlas nebo rozhodnutí. Tím se rozhodne, kde bude čistírna umístěna. Úřad vám vydá souhlas na základě situačního nákresu podepsaného Vašimi sousedy, vlastníkem nebo správcem kanalizace, odborem životního prostředí a také správcem sítí.

Na vodoprávním úřadě

Když budete mít územní souhlas, budete moc požádat o povolení na vodoprávním úřadě. Čističku odpadních vod můžete buď to ohlásit a nebo zařídit řízení o povolení stavby.

* Čistírna odpadních vod na ohlášení – je to jednodušší a rychlejší způsob povolení do 30 dnů, ale dodává se více podkladů. Čistička odpadních vod musí být certifikovaná a označená CE. Oprávněná osoba musí provést 1x za 2 roky revizi čističky odpadních vod, kterou vám můžeme zajistit.

* Čistírna odpadních vod ve vodoprávním řízení – vyřídíte stavbu čistírny a povolení k vypouštění odpadní vody do podzemních nebo povrchových vod. Řízení bude trvat maximálně 60 dnů. Na úřadě po vás budou požadovat rozbor vzorku z čističky 1 až 4 x ročně

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

domovní čistírna odpadních vod
Rady
Čistící prostředky vhodné do ČOV

Ve starším článku jste si mohli přečíst, co vše nepatří do čistírny odpadních vod (Dostupný zde:Co nepatří do čov), aby nenastala situace, že budete čistit váš záchod lidově řečeným krtkem či oblíbeným Savem, což by vedlo k „poškození/úmrtí“ mikroorganizmů v čistírně odpadních vod sloužících pro čištění odpadní vody. Taková čistírny …

Rady
Kdy vybírat domovní čistírnu odpadních vod

Často se ptáte, kdy je vhodné začít vybírat a řešit čistírnu odpadních vod? Ideální čas na začátek řešení čistírny odpadních vod je s dostatečným předstihem před „sezónou“ jejich instalací, která začíná na jaře. Tou dobou díky rostoucímu trendu čistíren odpadních vod již takřka všechny firmy mají dopředu nasmlouvané zákazníky do …

Rady
Dotační program Dešťovka

V rámci boje Ministerstva životního prostředí proti suchu a  cílení na efektivní využívání vody právě probíhá dotační výzva pro získání dotace pro vlastníky a stavebníky rodinných domů i bytových (platí pro fyzické i právnické osoby)  na využívání srážkové či jinak řečeno dešťové vody. V současné době se dotační výzva nachází …