Rady

V obcích kde není kanalizace a v chatových oblastech je nakládání s odpadní vodou… problém. Zákon uděluje povinnost dokládat, co se bude dít s vodou po opuštění vašeho domu. Ale je hned několik možností, co s odpadní vodou dělat. K domovní čističce odpadních vod musíte vždy dokládat projektovou dokumentaci. Kontaktujte nás a my Vám poradíme s projektovou dokumentací na čistírnu odpadních vod, tak aby splňovala vše podle platných norem a zákonů. Čističku odpadní vody vám také na instalujeme, uvedeme do provozu a zajistíme zákonem požadované pravidelné revize na čističky odpadních vod, nebo-li OZO.

Kam s vyčištěnou vodou?

Podle vodního zákona existují 2 základní způsoby likvidace přečištěných vod z ČOV:

* Vypouštění do povrchových vod, to je jakákoliv vodoteč (např. potok), případně k tomuto účelu schválená kanalizace. Podklad pro vypouštění do povrchových vod je nutné mít kladné stanovisko správce povodí.

* Vypouštění do podzemních vod, nebo akumulační nádrže a následný rozstřik přečištěné vody po vašem pozemku (v zimě nutné vyvážet), nebo do vsaku, se kterým vám rádi pomůžeme.

Pokud budete vodu z čistírny odpadních vod vsakovat do terénu, tedy do podzemních vod, budete potřebovat vyjádření hydrogeologa. Ten zhodnotí, jestli je vsakování přečištěné vody vzhledem k terénu vhodné a jestli nezničí kvalitu podzemní vody. Posudek bude sloužit jako podklad pro projektovou dokumentaci.

Jaká vyjádření potřebujete, než zavítáte na stavební úřad?

Správce kanalizace či správce vodního toku

Záleží ale na tom, jestli budete vodu z čističky odpadních vod pro domácnost vypouštět do kanalizace a nebo do vodního toku. Správce bude zajímat technické řešení na napojení čističky do vodního toku.

Správce povodí

Pokud zřizujete čističku odpadních vod na ohlášku, bude potřeba vyjádření správce povodí, ten posoudí zda čistírna odpadních vod neohrožuje celé povodí.

Odbor životního prostředí

Budete potřebovat vyjádření všech složek odboru životního prostředí.

Další stanoviska

Pokud by byla realizace v CHKO, budete potřebovat stanovisko správce dané CHKO. Když jste blíž než 50 metrů od lesa, budete si muset vyžádat vyjádření ochrany lesa.

Na stavebním úřadě

Na stavebním úřadě musíte podat žádost o územní souhlas nebo rozhodnutí. Tím se rozhodne, kde bude čistírna umístěna. Úřad vám vydá souhlas na základě situačního nákresu podepsaného Vašimi sousedy, vlastníkem nebo správcem kanalizace, odborem životního prostředí a také správcem sítí.

Na vodoprávním úřadě

Když budete mít územní souhlas, budete moc požádat o povolení na vodoprávním úřadě. Čističku odpadních vod můžete buď to ohlásit a nebo zařídit řízení o povolení stavby.

* Čistírna odpadních vod na ohlášení – je to jednodušší a rychlejší způsob povolení do 30 dnů, ale dodává se více podkladů. Čistička odpadních vod musí být certifikovaná a označená CE. Oprávněná osoba musí provést 1x za 2 roky revizi čističky odpadních vod, kterou vám můžeme zajistit.

* Čistírna odpadních vod ve vodoprávním řízení – vyřídíte stavbu čistírny a povolení k vypouštění odpadní vody do podzemních nebo povrchových vod. Řízení bude trvat maximálně 60 dnů. Na úřadě po vás budou požadovat rozbor vzorku z čističky 1 až 4 x ročně

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

domovní čistírna odpadních vod
Rady
Dotace čov pro obce (města a vesnice)

Dotace na domovní čistírny odpadních vod nemusí být pouze pro fyzické osoby v rámci výměny septiku a jímky za domovní čistírnu odpadních vod či nakládání s dešťovou vodou v rámci dotací dešťovka. Existují i speciální dotace primárně určené pro obce, zaměřené na realizaci domovních čistíren odpadních vod pro jejich obyvatele v …

domovní čistírna odpadních vod
Rady
Čistírny odpadních vod – slangové výrazy

Často se nás ptáte, co znamenají různé pojmy z oblasti čistíren odpadních vod, které nepůsobí zrovna jako oficiální odborné výrazy. V tomto článku vám některé představíme, včetně jejich významu. Obecně je dobře, že se o čistírnách odpadních vod stále více mluví a čistírny odpadních vod získávají na oblibě, protože do budoucna …

Čistírny odpadních vod
Je domovní čistírna odpadních vod náročná na obsluhu a údržbu?

Jsou čističky, které jsou na obsluhu náročnější a jiné zase méně, vše záleží podle výrobce a typu, proto je vhodné vše pro konsultovat s technikem na čistírny odpadních vod. Obsluha čistírny odpadních vod Pravidelně se u čističek dohlíží na správný chod (technik by měl čističku při instalaci nastavit a vše vysvětlit) …