Rozdíl mezi ČOV, jímkou a septikem

Čistírny odpadních vod

Rozdíly mezi jímkou septikem a čistírnou odpadní vody, jaké to má výhody a nevýhody a také kde je vhodné použít to a to.

Čističky odpadních vod, septiky a jímky slučuje stejná situace, a to kdy není kolem objektu kanalizace a musí se to řešit instalací čističky, jímky, nebo septiku. Pro výběr je vhodné prozkoumat několik faktorů, a to:

 • Jste v domě trvale, nebo jen rekreačně
 • Jaké máte možnosti s vypouštěním vod
 • Nároky na obsluhu
 • Prostor

JÍMKA (ŽUMPA):                

 • Bezodtoková nádrž bez přepadu
 • Musíte mít stavební povolení
 • Nežádáte o povolení vypouštění odpadní vody
 • Vyvezení jímky cca 1500 Kč – 4000 Kč – záleží na velikosti
 • Čím větší objem, tím nižší pravidelné vyvážení
 • Větší nárok na prostor
 • Často využívané pro rekreační objekt

SEPTIK S FILTRY:

 • Zařízení které vodu přečišťuje na principu biochemického přečištění
 • Skládá se ze 2-3 komor, ve kterých se voda zbavuje kalu a čistí se
 • Filtr, který se před uvedením provozu plní pískem nebo štěrkem
 • Větší nárok na prostor
 • Kal se musí odčerpat aspoň 1x za rok
 • Musí být stavební povolení
 • Vodoprávní úřad rozhodne o vypouštění do podzemních a povrchových vod

ČOV:

 • Nejlepší způsob na čištění odpadní vody
 • Efektivnější čištění vody než u jímky nebo septiku
 • Minimální náklady na provoz
 • Menší nárok na prostor než u jímky nebo septiku
 • Organická hmota je rozkládaná bakteriemi, který potřebujou kyslík
 • Malá produkce kalu, který se dá kompostovat
Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Čistírny odpadních vod
Využívání vody na závlahu z čistírny odpadních vod

Odpadní vody předčištěné z ČOV je možné využít také na závlahu.   Předčištěné odpadní vody je možno využít na závlahu. Je to velká výhoda tam, kde není možné vypouštět do povrchových nebo podzemních vod. Díky tomu se současně šetří náklady na případné vyvážení vody. V případě použití pouze mechanicky předčištěné …

Čistírny odpadních vod
Proč čističku odpadních vod?

V dnešní moderní společnosti stoupá i význam problematiky čištění odpadní vody. Správný výběr čistírny odpadní vody není jednoduchý, proto je vhodné konsultace se specialistou na čistírny odpadních vod. Jak tedy správně vybrat čistírnu, aby jste byli v konečném výsledku spokojený? V prvním řadě by se měl zákazník při výběru ČOV řídit vlastním logickým …

Čistírny odpadních vod
Instalace čističky odpadní vody

V dnešním článku vám společně s firmou Envi-pur představíme v přiloženém videu, jak probíhá instalace čističky odpadních vod krok za krokem.  Společnost Envi-pur patří mezi největší výrobce čističek odpadních vod v České republice s historií více než 20 let. Jak probíhá instalace čističky odpadních vod? Tato otázka patří mezi nejčastější …