Využívání vody na závlahu z čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod

Odpadní vody předčištěné z ČOV je možné využít také na závlahu.

Předčištěné odpadní vody je možno využít na závlahu. Je to velká výhoda tam, kde není možné vypouštět do povrchových nebo podzemních vod. Díky tomu se současně šetří náklady na případné vyvážení vody. V případě použití pouze mechanicky předčištěné vody na podzemní kapkovou závlahu by měl stačit např. jen septik, zatímco v případě závlahy, při kterých dochází k roztřiku na povrchu, je vhodné z důvodů pachu vodu aerobně předčistit.

Legislativní pohled na čističky odpadních vod

Z legislativy je situace u čističek odpadních vod docela nepřehledná – úřady ale dokonce i ministerstva mají různý názor. Ačkoli nejlepší by byl postup, kdy po hygienickém zabezpečení zajišťujícím šíření bakterií a virů pocházejícím z lidského zažívacího traktu a zajištění správné aplikace, by nemělo být k dalším parametrům přihlíženo. Častým výkladem v Česku, je výklad MŽP – voda použitá na závlahu by měla splňovat parametry pro vypouštění do vod podzemních. Přitom voda vypouštěná, i soustředěně, na povrch má mít podle výkladu téhož ministerstva parametry vody pro vypouštění do vod povrchových… Úplně se přitom zapomíná na hlavní problém těchto vod – přítomnost virů a požadavek na hygienizaci (hygienizace se zabezpečuje pomocí UV záření nebo membránami), který by měl být prvotní. A  nesmyslem, vyplývajícím z požadavku na kvalitu, je vyžadovat např. odstranění fosforu z těchto vod, který se obvykle odstraňuje srážením. Když už by se měli nějaké požadavky uplatnit, např. v okolnostech, kdy není možné zajistit správné dávkování závlahy, pak by mělo stačit požadovat dosažení parametrů na vypouštění do vod povrchových.

Z legislativního hlediska jsou tedy nakonec nejčastější dva přístupy:

  • pokud vodu nevypouštím do vod povrchových a ani podzemních, pak vodoprávní řízení neprobíhá (někdo to riskne a některé úřady tento právní názor respektují);
  • závlaha je jeden ze způsobů vypouštění do vod podzemních, proto je třeba vodoprávní řízení a postupuje se v něm jako při vypouštění do vod podzemních (výklad MŽP a častější případ v praxi).

Jestli se chcete na něco zeptat ohledně čistíren odpadních vod, neváhejte nás kontaktovat.

Žádné komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Čistírny odpadních vod
Jakou čov na vesnici?

Čistírna odpadních vod na vesnicích často hraje zásadní roli v nakládání s odpadní vodou, protože ne každá vesnice má prostředky pro rozšiřování obecní kanalizace i na okraj vesnice. Tento problém nemusí být jen otázkou starších chalup na okraji u lesa, ale i nové zástavby rodinných domů. ČOV na vesnici je …

Čistírny odpadních vod
Čistička odpadních vod na vesnici

Čistička odpadních vod může být často jediným efektivním řešením odpadních vod na vesnicích, kde obecní kanalizaci není možné přivést až k vaší chatě či domu. Častým příkladem jsou nové rodinné domy či starší chalupy na okraji obce, kam by bylo zavedení obecní kanalizace příliš nákladné nebo to není z jakéhokoliv …

Čistírny odpadních vod
1
Čistírny odpadních vod Envipur

Dnes vám představíme českou firmu Envi-Pur, která se již roky zabývá výrobou čistíren odpadních vod a její ČOV patří mezi ty nejlepší v České republice. Envi-Pur je na trhu již více než 20 let a za tu dobu své produkty značně rozšířila a především díky nabraným zkušenostem vyladila takřka k …